Home   за нас

за нас

Хората зад Детската къща

Държим изключително много на индивидуалния подход, на личната връзка с всяко дете (работим в малки групи с един учител и 6-8 деца) и на близък контакт с родителите. Виждаме учителската си роля преди всичко като менторска – ние сме наблюдатели и слушатели на децата, подкрепящи техните търсения и интереси.

Методиката ни е вдъхновена от философията на Реджио Емилия, която поставя в центъра на образователния процес ученето чрез изкуство и взаимодействие, в провокативна мултисензорна среда. Реджио е носител на идеята, че децата използват “100 езика”, за да конструират и изразят идеите си за света: игра, движение, говорене, музика, танц, писане, моделиране, рисуване, измерване… Ние, учителите, се учим да чуваме, разбираме и насърчаваме 100те езика, защото това са инструментите, с които детето конструира знанието си за света и себе си като личност.

Ние сме:

Нора Гавазова управител, детско-юношески терапевт

Мариана Иванова – испански педагог

Вяра Иванова - начален педагог с английски език и преподавател по системата JUMP Math!

Мими ХитроваМонтесори педагог (North American Montessori Center, Канада)

Дебора Петровавъзпитател, музикант

Марин Поповмузикант

Елена Рамос Бехараностажант по програма Еразъм+, психолог, фламенко-танцьорка