Home   за нас   Вяра Иванова

Вяра Иванова

начален педагог с английски език и преподавател по системата JUMP Math!

Вяра е рядко лъчезарна личност с разнообразни интереси, нестихващ ентусиазъм и енергия. Раждането на малкия Никола я накара да преосмисли житейския си път и да съчетае майчинството с професионалното си израстване. Така, след бакалавърската степен по мениджмънт и бизнес английски, идва магистратура за начален учител по английски език и обучение в системата JUMP Math!. Професионалният й опит включва участие в един от първите варненски родителски кооперативи, работа като помощник-възпитател в подготвителна училищна група и управление на проекти по международните програми Win Win, Erasmus+ и Junior Achievement – Европа.

В Детската къща, Вяра обича да разработва различни дейности на английски език, да играе, пее, танцува и готви с децата. И, разбира се, да измисля и провежда занимания по забавна математика. А децата я обичат заради способността й да се вглежда в детайлите и да намира нещо специално във всеки!

 

Save

Save

Save