Home  

Запознайте се с нашите такси.

За индивидуални ценови предложения, занимания през уикенда, организиране на събития и други запитвания изпратете съобщение.

един час – 5лв

един блок от занимания (9:00-12:00 / 15:00-18:00) – 15лв

два блока занимания (9:00-17:00) – 30лв

два блока занимания + ателие (9:00-18:00) – 35лв

един блок занимания дневно – 75лв

два блока занимания дневно – 150лв

два блока занимания дневно + посещение на всички следобедни ателиета – 170лв

един блок занимания дневно – 260лв*

два блока занимания дневно – 460лв*

два блока занимания дневно + посещение на всички следобедни ателиета – 540лв*

*При отсъствие по болест, по-дълго от 5 дни, стойността на останалите дни се приспада от таксата за следващия месец, но не повече от 50% от месечната такса.

самостоятелно посещение на следобедно ателие (17:15-18:00ч) – 8лв

при посещение на ателиетата заедно с редовната програма (сутрешен/обеден блок):

5лв/ателие и седмична отстъпка 20лв/всички ателиета

При записване на две и повече деца от едно семейство – 10% намаление от месечните такси

наемане на помещения за събития – индивидуални оферти според времетраенето и вида на събитието

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save