Home   музикално-ритмични игри за деца (1-2г.) и родители

музикално-ритмични игри за деца (1-2г.) и родители

четвъртък 17:15

Музикално-ритмичните игри са метод за цялостно детско развитие чрез музика, ритъм и игри. Те развиват детското въображение, провокират мисловната, двигателната и езико-говорната активност и създават полезни навици в игровата култура на децата. Музикалното ателие ще събуди в детето ти интереса към музиката и движението, ще привлече любопитството му към нови дейности, ще насърчава развитието на говора, детската самооценка и нарастващата автономност.