Home   приказно ателие за деца от 3 до 5г.

приказно ателие за деца от 3 до 5г.

понеделник 17:15ч.

В приказното ателие оживяват любимите герои от най-прекрасните детски книжки. Децата слушат и разказват, творят с разнообразни материали, играят и влизат в различни роли. Ателиетата предоставят пространство за развитие на детското въображение, артистичност и социални умения.