Меню Затваряне

СОЦИАЛЕН КОНСТРУКТИВИЗЪМ

Реджо Емилия стъпва на теорията на социалния конструктивизъм. Детето е в центъра на образователния процес като активен, търсещ и изследващ създател на своето знание. В Детската къща учителите не са „гледачи“, които учат децата на базови умения и знания, а техни активни партньори в процесите на питане, изследване, документиране, анализиране. Те се учат да уважават и подхранват нуждата на децата да генерират собствени въпроси и търсения. Екипът на Детската къща дълбоко вярва, че знанието НЕ е статичен набор от факти, които учителят преподава, а децата запаметяват. Всяко дете е активен изследовател и способно само да конструира теории за това, как е устроен света – когато се намира в среда, която непрестанно провокира въображението и сетивата му, и в общност, която зачита и насърчава личността му.

ЕКИПНОСТ

Екипът на Детската къща поддържа взаимоотношения на доверие, взаимна подкрепа и колегиалност. Учителите планират и работят в тандем – двама учителя за сутрешния и следобедния блок. В организацията на работата присъстват ежедневни обсъждания, анализи и документация, както и ежеседмична екипна среща на целия колектив. Тези непрекъснати диалози и обмяна на опит са сърцевината на теоритичното и практическо обогатяване, през което преминава всеки член на екипа на Детската къща.

ПРОЕКТИ

Тематичното образователно съдържание в Детската къща е организирано под формата на проектни дейности, в които децата между 3 и 5г. работят в малка или по-голяма група, обединени около споделен интерес. В проектите си, децата заедно изследват теми от локална и глобална значимост чрез практически опит; дискутиране и преразглеждане на идеи; създаване и проверка на хипотези; работа с изкуства в ателието. Всеки проект оставя трайна визуална следа в работната среда. Това е важна част от процеса на създаване на култура на учене – т.нар. “видимо учене” (“visible learning”).

РЕДЖО ЕМИЛИЯ

Хауърд Гарднър, известен психолог на развитието и преподавател в Харвард, посвещава голяма част от живота си в изследване на образователния модел, идващ от град Реджо Емилия в Северна Италия и в различни публикации го класифицира като най-добър иновативен подход в областта на ранното детско развитие.

За разлика от други методики и системи, Реджо Емилия не дава готови „рецепти“ под формата на програми и учебници. Вместо това, от момента на създаването си до наши дни, подходът е гъвкав, интердисциплинарен (взаимстващ идеи от други области на педагогиката, философията, психоанализата, изкуствата) и едновременно с това – здраво стъпил върху теориите на ранното развитие. Модел, който следва детето в неговата цялост.

Заедно променяме възгледа си за малкото дете. То не е слабо и несъвършено, имащо нужда най-вече от закрила и помощ; от възрастен, който да го обучава… Детето е можещо и компетентно – цялостна личност с  умения, знания, права. Малките деца са способни да конструират собствени теории, да мислят на високо ниво, да организират ученето си около проекти с комплексно съдържание.

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Поставяме си високи стандарти, чието спазване и достигане е част от ежедневния процес на личностна и професионална себерефлексия. Учителите преминават системно периодични обучения от Reggio Children Foundation и участват в различни форми на личностно и екипно развитие.

АТЕЛИЕ

Ателието в Детската къща е допирна точка на изкуствата, изследователството, етиката и естетиката. Тук децата ползват изкуството като основно изразно средство и метод за решаване на проблеми и създаване на хипотези за това, как е устроен света.

ОБЩНОСТ

Детската къща се смята за част от една по-голяма общност от родители, професионалисти и други хора, споделящи еднакви възгледи за детето като цялостна личност с умения, права и отговорности. Гледаме на ранното образование като на процес на свързване между деца, родители и учители. Активно търсим начини за диалог със семействата чрез личен контакт, дигитална обратна връзка, периодични общностни срещи и участие на родителите в ежедневието на децата в Детската къща.

СРЕДА

Съзнателните избори, които правим при ползването на светлина и сенки; звуци и цветове; пространства; природни и рециклирани материали; примери от документацията и работата на децата, превръщат средата в „третия учител“ в Детската къща (първият са децата, а вторият – учителите). Средата е съществен елемент от образователната философия – покана към децата да навлязат в един свят на учене чрез преживяване и огледало на тези процеси. При ежеседмичното проектиране и подреждане, отделяме голямо внимание на връзката с природата и естетиката, на груповата динамика и общуването между децата. 
Това е от съществено значение за здравословното развитие и осъзнаването на моралните, общностни и глобални (екологични) ценности. Веднъж седмично организираме разходки, посещения на музеи и галерии, учене в градска среда.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Екипът на Детската къща има система за дигитално проследяване, документиране, анализиране, насърчаване и визуализиране на процесите на учене у децата. С мобилното приложение kaymbu осъществяваме постоянна дигитална връзка между деца, родители и учители и изготвяме годишно портфолио за всяко дете. Така, родителите се свързват по-осезаемо с преживяванията на децата. Учителите анализират собствената си работа и обменят опит един с друг. Децата сформират нагласата, че те сами са „притежатели“ на ученето си и рефлектират върху процесите на учене и тяхната значимост. Всички елементи на документацията, взети заедно, допринасят за насърчаваща и конструктивна работна среда.