Menu Close

"Stand aside for a while and leave room for learning, observe carefully what children do, and then, if you have understood well, perhaps teaching would be different than before"
L. Malaguzzi

МИСИЯ

Детската къща е място за деца, вдъхновено от Реджио педагогиката. Осигуряваме седмична образователна алтернатива от най-високо качество за деца от 3 до 5г. и съботна програма за деца от 4,5 до 10г. Каузата ни е утвърждаването на съвременен образ на детето в обществото ни: като цялостна личност с права и отговорности и активен, компетентен член на общността.

ВИЗИЯ

Детската къща е проектирана така, че в нея децата да се чувстват като във втори дом, а родителите – уверени, че децата им получават най-добрата грижа и образование. Тук детството е вълшебно време и предмет на специално изследване: чрез наблюдение, анализиране, структуриране, документиране.

ЦЕННОСТИ

Образователният подход в Детската къща стъпва върху интердисциплинарна теоритична основа и общностни ценности.

  • Социален конструктивизъм
  • Реджио Емилия
  • Проекти
  • Ателие
  • Документация
  • Среда
  • Общност
  • Екипност
  • Професионално развитие

ИСТОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО
ЗА ДЕЦА

“История на изкуството за деца” е инициатива на Детската къща, която се провежда в партньорство с Археологически музей и Градска Художествена Галерия Варна.